Jak v Langinu studovat

Témata – základní prvek vašeho studia

Langino umožňuje studovat slovíčka s vazbou na fráze a text. Učíte se je vždy po skupinkách – tzv. tématech, jak jsme běžně v životě zvyklí. Buď podle lekcí z učebnice, nebo nějakého tématického okruhu, který nás právě zajímá (cestování, nakupování, nepravidelná slovesa, účetnictví, prezentace…).

Kde témata získám?

Stačí si otevřít seznam témat v Langinu a vybrat některé z témat, které někdo volně zpřístupnil – např. Váš lektor, škola nebo firma. Pokud Vás žádné téma nezaujme, potřebujete něco přesně podle Vašich požadavků, není nic jednoduššího, než si vytvořit téma vlastní přesunutím vyhledaných slov ve slovníku, nebo velice efektivním nástrojem – analýzou textu.

Čím Vám Langino při studiu pomůže

Langino jsme vytvořili s jazykovými specialisty a odborníky na fungování mozku tak, abyste si co nejlépe zapamatovali a procvičili studované slovní výrazy. Nikdy nenahradí Vaše nasazení a představivost, to bude vždy na vás, ale v maximální míře Vám usnadní a zpříjemní procvičování a testování Vašich dovedností.

Učíte se přesně to, co chcete a potřebujete

V Langinu si může kdokoliv zdarma vytvořit a sdílet vlastní slovíčka, fráze a témata. Nejste nijak vázáni a nuceni se učit věci, které nejsou pro Vás podstatné.

Má jedinečné propojení slovíček s větami

Pokud se učíte slovíčka provázaná s frázemi, vždy je přednostně vidíte ve výukových nástrojích i ve slovníku. Langino si pamatuje, že právě tato vazba je pro Vás důležitá a zobrazuje Vám ji přednostně ve slovníku i výukových nástrojích.

Inteligentně Vás učí a přezkušuje pomocí výukových nástrojů

Langino ví, co Vám jde lépe, co hůře a podle toho samo nastavuje počty opakování. Nezdržuje Vás termíny, které znáte dobře, ale zaměří se na procvičení věcí, které potřebují více Vaší pozornosti.

Okomentovat článek