Ukázkový text

 

I’m not a morning person. That is why everybody calls me Mr. Sleepyhead. Whenever my alarm goes off, I stay in bed for several minutes ignoring it. Yesterday it woke my brother up at 6:30! But today it was different. The alarm rang, I got up immediately and ran to the bathroom. The reason is simple – it is the last day of school. I’ve been looking forward to my summer vacation for ages.

 1. I’m – stažený tvar (ve vývoji)
 2. morning person – slovní spojení, co není ve slovníku (ranní ptáče)
 3. sleepyhead – jednoslovný slangový výraz, který není ve slovníku, může se přidat s malým písmenem na začátku, stejně to funguje (ospalec)
 4. go off – frázové sloveso neodlučitelné (zazvonit)
 5. stay in bed – nabízí možnost „stay in“, ale ta se sem nehodí, protože „in“ se zde váže k „bed“
 6. woke up – frázové sloveso odlučitelné (probudit)
 7. rang – minulý tvar nepravidelného slovesa (ring – zvonit)
 8. got up – minulý tvar frázového slovesa (vstát z postele)
 9. ran – minulý tvar od nepravidelného slovesa (run – běžet)
 10. I’ve – stažený tvar (ve vývoji)
 11. looking forward to – ing tvar frázového slovesa se dvěmi částicemi (look forward to – těšit se na)
 12. summer vacation – slovní spojení, co není ve slovníku (letní prázdniny)

Pozn. 1: Věty jsou ukončeny tečkou, vykřičníkem.
Pozn. 2: Pomlčka uprostřed věty nám nevadí, pořád je to jedna věta.
Pozn. 3: Tečka za zkratkou Mr. nám nevadí, větu to nerozdělí.
Pozn. 4: Označení času 6:30 nám větu nerozdělí, dvojtečka nevadí.